RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE PENALĂ ÎN ANUL 2012

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 01.02.2012

„Posibilitatea recunoaşterii şi punerii în executare a amenzii penale în ipoteza specială în care aceasta este aplicată de statul străin de condamnare alături de pedeapsa închisorii,  în cauzele având ca obiect cereri de transfer de persoane condamnate”.

Decizia nr. 3 din 12.03.2012

 

Admis

2. 01.02.2012

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 alin. 2 din Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, republicată şi art. 127 din Codul penal, respectiv dacă transmiterea, potrivit dispoziţiilor legale în materie, a unui mandat european de arestare emis de către autorităţile judiciare române constituie sau nu o cauză specială de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei.

Decizia nr. 2 din 12.03.2012

 

Admis

3. 07.06.2012

Interpretarea şi aplicarea art.XXIV alin.1 – 3 din Legea nr.202/2010, cu privire la stabilirea căii de atac (apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul în care, după intrarea în vigoare a legii menţionate, cauza a fost trimisă spre rejudecarea apelului.

Decizia nr.12 din 8.10.2012

 

 Admis

4. 04.09.2012

Încadrarea juridică a faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, în ipoteza în care autorizaţia provizorie de circulaţie şi-a încetat valabilitatea şi având aplicate plăcuţe cu numărul provizoriu expirat.

Decizia nr.18/10.12.2012

 

 Admis

5. 24.09.2012

Punct de vedere

„Natura juridică a răspunderii juridice civile a asiguratorului în procesul penal în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule”

 

6. 24.09.2012

„Judecătorul care a judecat cauza prin aplicarea dispoziţiilor art.3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaţi devine sau nu incompatibil, conform art.47 alin.2 din Codul de procedură penală, să soluţioneze acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate”.

Decizia nr.17 din 12.11.2012

 

 Admis

7. 24.09.2012

„Interpretarea şi aplicarea art.152 din Codul de procedură penală, privind executarea mandatului de arestare preventivă, după cum inculpatul prezent (şi ascultat) la soluţionarea propunerii de arestare preventivă, a lipsit sau nu la pronunţarea hotărârii. Cazurile ce se circumscriu ipotezei legale a dispunerii măsurii arestării preventive în lipsa inculpatului, în procedura de executare a mandatului”.

Decizia nr.14 din 12.11.2012

 

 Admis

 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.