RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE PENALĂ ÎN ANUL 2011

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 16.03.2011 Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.274 alin.2 fraza I din Codul de procedură penală, respectiv dacă termenul de 30 de zile instituit de acest articol curge de la pronunţarea hotărârii instanţei de fond care a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale sau de la rămânerea definitivă a acestei hotărâri.

Decizia nr. 7/09.05.2011

Admis

2. 07.04.2011 Stabilirea remediului procesual – revizuire sau contestaţie la executare – al hotărârilor definitive de condamnare a unor persoane sub o identitate nereală

Decizia nr. 9/06.06.2011

Admis

3. 07.04.2011 Punct de vedere formulat de Ministerul Public pentru a se stabili dacă „judecătorul care a participat la judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale devine incompatibil sau nu să soluţioneze cauza în fond, apel sau recurs”.

Decizia nr. 8/06.06.2011

Admis

4. 30.05.2011 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.447 alin.2 din Codul de procedură penală raportat la art.84 şi art.864 din Codul penal, cu privire la momentul sesizării instanţei cu cererea de revocare a suspendării executării pedepsei în cazul neîndeplinirii de către condamnat a obligaţiilor civile.”

Decizia nr. 14/17.10.2011

Admis

5. 06.07.2011 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală referitor la calitatea procesuală a Agenţiei Naţionale de Integritate de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dreptul Agenţiei de a ataca soluţiile de netrimitere în judecată.”  Decizia nr. 13/19.09.2011 Admis
6. 19.07.2011 „Măsura de siguranţă a confiscării speciale, în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 86/2006 – Codul vamal al României, în condiţiile existenţei datoriei vamale.”

Decizia nr. 21/17.10.2011

Respins

7. 22.07.2011 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.1608a alin.2 teza a II-a şi alin.6 teza a II-a din Codul de procedură penală, respectiv dacă, cu ocazia examenului de temeinicie efectuat în baza textelor anterior indicate, simpla constatare a subzistenţei temeiurilor în baza cărora s-a dispus arestarea preventivă este suficientă sau, dimpotrivă, subzistenţa temeiurilor este o condiţie prealabilă, după verificarea căreia se impune un examen de oportunitate având a determina dacă buna desfăşurare a procesului penal, ca scop al măsurii preventive, se poate realiza şi prin liberarea provizorie”.

Decizia nr. 17/17.10.2011

Admis

8. 24.08.2011 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.3201 din Codul de procedură penală cu privire la momentul procesual până la care sunt aplicabile prevederile referitoare la procedura de judecată simplificată”.

Decizia nr. 28/12.12.2011

Respins

 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.