RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE PENALĂ ÎN ANUL 2010

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat

Arhive 2005 -2006, 2007, 2008, 2009


Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 26.01.2010 Stabilirea procedurii judecării cererii de prelungire a dreptului de circulaţie – de către instanţa de judecată - potrivit dispoziţiilor art.111 alin.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată.

Decizia nr. 1/15.03.2010

Admis

2. 26.01.2010

A se stabili cine are calitatea de parte vătămată sau parte civilă în ipoteza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46 din 19 martie 2008 (Codul silvic) vizând fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.

Decizia nr. 2/15.03.2010

Admis

3. 08.04.2010 Stabilirea calităţii procesuale a Fondului pentru protecţia victimelor străzii (art.251 din Legea nr.32/2000) şi a posibilităţii obligării acestuia, în cadrul procesului penal, la despăgubiri civile către persoanele păgubite prin accidente de vehicule neasigurate pentru răspundere civilă.

Decizia nr. 3/15.06.2010

Admis

4. 27.05.2010 Procurorul competent să efectueze actele de cercetare penală şi să înainteze instanţei materialul împreună cu concluziile sale, conform art. 399 din Codul de procedură penală, referitoare la cererile de revizuire formulate împotriva hotărârilor care au avut ca obiect infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa exclusivă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Decizia nr. 4/20.09.2010

Admis 

5. 25.08.2010 Consecinţele deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial nr. 104 din 12 februarie 2007) asupra activităţii dispoziţiilor articolelor 205, 206 şi 207 din Codul penal..  Decizia nr. 8/18.10.2010

Admis 

6. 30.09.2010 Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 119 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, modificată. Accepţiunea noţiunii de proces penal în curs în cadrul căruia se poate realiza recunoaşterea pe cale incidentală a unei hotărâri străine (proces penal ce are ca obiect soluţionarea unei acţiuni penale sau/şi procese ce au ca obiect acţiuni conexe, derivate dintr-o condamnare – contestaţii la executare conform art. 461 din Codul de procedură penală, cereri de modificare a pedepsei conform art. 449 din acelaşi cod etc.)  Decizia nr. 9/15.11.2010

Admis 

7. 29.10.2010 Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.83 alin.1 din Codul penal. Posibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei stabilite pentru o infracţiune intenţionată (săvârşită în cursul termenului de încercare al unei suspendări condiţionate a executării pedepsei dispusă anterior), pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă ca urmare a revocării suspendării condiţionate a executării acestei din urmă pedepse, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.81 din Codul penal cu privire la infracţiunea săvârşită ulterior.  Decizia nr. 1/17.01.2011

Admis 

 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.