RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN ANUL 2013

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


 


 

 

Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 17.01.2013

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „aplicarea dispoziţiilor Noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti urmare divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil şi aflate în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.” 

 

Dosar nr. 1/2013

Decizia nr.4 din 18 martie 2013

ADMIS  

2. 08.02.2013

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1),  art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006  rap. la art. 725 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din Noul Cod Civil în referire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului sindic .” 

 

Dosar nr. 2/2013

Decizia nr.5 din 15 aprilie 2013

ADMIS  

3. 08.02.2013

În practica instanţelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept vizând: "Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea           nr. 221/2009, modificată şi completată, în referire la bunurile confiscate prin hotărâri de condamnare sau ca efect al măsurilor administrative cu caracter politic, ce pot fi restituite prin echivalent".

 

Dosar nr. 3/2013

Decizia nr.6 din 15 aprilie 2013

ADMIS  

4. 01.03.2013

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „natura juridică a termenului de 3 luni prevăzut de dispoziţiile art. 460 alin. (1) Cod procedură civilă, la dispoziţia creditorului, debitorului sau organului de executare, pentru a sesiza instanţa de executare cu validarea popririi.” 

 

Dosar nr. 4/2013

Decizia nr.7 din 15 aprilie 2013

ADMIS  

5. 13.04.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Caracterul acţiunii în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare a unui bun imobil şi stabilirea competenţei teritoriale în judecarea acestei acţiuni”. 

 

Dosar nr. 5/2013

Decizia nr.8 din 10 iunie 2013

ADMIS  

6. 24.04.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi art. 20  alin. (1) – (3) din Legea nr. 146/1997, modificată şi completată şi a dispoziţiilor art. 11 şi art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, aprobate prin Ordinul nr. 760/C din 22 aprilie 1999 al Ministrului Justiţiei, în referire la timbrarea cererilor pentru  încuviinţarea executării silite, atunci când prin aceeaşi cerere se solicită încuviinţarea executării silite pentru mai multe titluri executorii şi atunci când cererea este formulată de mai mulţi creditori ori împotriva mai multor debitori, în baza unui singur titlu executoriu”.

 

Dosar nr. 9/2013

Decizia nr.12 din 10 iunie 2013

ADMIS  

7. 24.04.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor  art. 1 alin. (1)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 în referire la revizuirea pensiilor prevăzute de art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, atunci când printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a dispus anularea deciziei de recalculare emise  în temeiul Legii nr. 119/2010 şi menţinerea în plată a pensiei de serviciu, în cuantumul anterior”. 

 

Dosar nr. 6/2013

Decizia nr.9 din 10 iunie 2013

ADMIS  

8. 24.04.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.27 alin. (1) teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, modificată şi completată, în referire la caracterul alternativ sau subsidiar al celor două modalităţi de comunicare a procesului verbal de constatare şi sancţionare contravenţională şi a înştiinţării de plată”.

 

Dosar nr. 7/2013

Decizia nr.10 din 10 iunie 2013

ADMIS  

9. 24.04.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „posibilitatea instanţei de judecată, sesizată cu o contestaţie împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului, de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de angajator”.

 

Dosar nr. 8/2013

Decizia nr.11 din 10 iunie 2013

ADMIS  

10. 09.05.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, privind aplicarea procedurii aprobării tacite referitor la autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism şi documentaţiile de urbanism prevăzute de art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 29 şi art. 44 din Legea nr. 350/2001”.

 

Dosar nr. 10/2013

Decizia nr.13 din 16 septembrie 2013

ADMIS  

11. 09.05.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (4) raportat la art. 305 din fostul Cod de procedură civilă, în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, în referire la admisibilitatea probelor noi, cu excepţia înscrisurilor, atunci când tribunalele şi curţile de apel, după casarea hotărârii atacate, au reţinut cauzele spre rejudecare în fond”.

 

Dosar nr. 11/2013

Decizia nr.14 din 16 septembrie 2013

ADMIS  

12. 28.06.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, modificată şi completată, în referire la timbrarea cererilor prin care cheltuieli de judecată sunt solicitate pe cale separată”.

 

Dosar nr. 13/2013

Decizia nr.19 din 18 noiembrie 2013

ADMIS  

13. 12.07.2013

 

Punct de vedere formulat de Ministerul Public asupra sesizării Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi în problema de drept vizând: „natura juridică a drepturilor prevăzute a se acorda, potrivit contractelor colective de muncă, cu diferite ocazii (ajutoare materiale de Paşti, Crăciun, tichete de masă/tichete cadou, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă, etc.) şi termenul de prescripţie aplicabil cererilor având acest obiect”.

 

Dosar nr. 14/2013

Decizia nr.20 din 18 noiembrie 2013

RESPINS  

14. 23.08.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la “Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar”.

 

Dosar nr. 16/2013

Decizia nr.21 din 18 noiembrie 2013

ADMIS  

15. 19.09.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, modificată şi completată raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 în referire la modalitatea de stabilire, în anul 2011, a indemnizaţiilor lunare reparatorii şi indemnizaţiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, modificată şi completată".

 

Dosar nr. 19/2013

Decizia nr.22 din 18 noiembrie 2013

ADMIS  

16. 05.12.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2512 şi art. 2513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil raportat la dispoziţiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat în referire la invocarea, de către instanţe, din oficiu ori de către părţi, după momentul procedural prevăzut de art. 2513 din Codul civil, a excepţiei prescripţiei extinctive, în cazul prescripţiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite şi respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil – 1 octombrie 2011”.

 

Dosar nr. 20/2013

Decizia nr.1 din 17 februarie 2014

ADMIS    

17. 16.12.2013

 

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1082 şi art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 alin.(1), alin.(2) teza I şi art.1535 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil în referire la acordarea daunelor – interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011”..

 

Dosar nr. 21/2013

 Decizia nr.2 din 17 februarie 2014

ADMIS  

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ.