RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN ANUL 2012

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


 


Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 26.01.2012

Punct de vedere  formulat de Ministerul Public asupra sesizării Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Timişoara, în problema de drept vizând:„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.8 alin.2 şi art.11 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. 1 şi art. 241 alin. 1 din Codul muncii, texte de lege în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, cât şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate ”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite nr.12/S.U./ 8.11.2011 (sesizare Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Timişoara nr.1098/ 2.11.2011

 

Dosar nr. 1/2012

Decizia nr. 4 din 12 martie 2012

RESPINS

2. 08.02.2012

În practica instanţelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la problemele de drept vizând: I. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.4042 alin.(3) din Codul de procedură civilă, referitor la instanţa competentă să soluţioneze cererea de întoarcere a executării silite. II. Calea de atac care se poate exercita împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în soluţionarea cererilor având ca obiect întoarcerea executării silite, formulate în temeiul dispoziţiilor art.4042 alin.(3) din Codul de procedură civilă”.

 

Dosar nr. 4/2012

Decizia nr. 5 din 12 martie 2012

 ADMIS

3. 17.02.2012

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 142 alin.(1) din Legea nr.85/2006, raportat la art.136 alin.(6) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, referitor la competenţa executorului judecătoresc ori a organului fiscal în executarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere în conformitate cu dispoziţiile Cap. IV din Legea nr.85/2006  şi pentru creanţe fiscale.” Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 14/S.U/2011 – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Suceava nr. 1399/A/25.11.2011.

Decizia nr. 6 din 14 mai 2012

ADMIS

4. 17.02.2012

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar  cu privire la  Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 alin.(1) lit.d) şi e) raportat la art.4 alin(1) şi (2) din Decretul–Lege nr.118/1990, republicat, privind dreptul unor persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată în România cu începere de la 6 martie 1945, de a cumula indemnizaţia pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci când aceste perioade au coincis.

Decizia nr. 8 din 14 mai 2012

ADMIS

5. 04.04.2012

În practica instanţelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept vizând “Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.128 şi 129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată, raportat la art.94 alin.(3) din acelaşi act normativ şi art.582 alin.(1) din Codul de procedură civilă, cu privire la termenul pentru declararea recursului împotriva hotărârii de stabilire a plasamentului copilului în regim de urgenţă, pe calea ordonanţei preşedinţiale”

Decizia nr. 7 din 14 mai 2012

ADMIS

6. 04.04.2012

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 în referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr.3/1977”.

 Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 11/S.U/2011 – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 1/13232/C/2011

Decizia nr. 9 din 14 mai 2012

ADMIS

7. 24.04.2012

Propunere recurs în interesul legii – Ministerul Justiţiei - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar vizând „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin.(1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, referitor la prezentarea obligatorie a certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii”.

 

Dosar nr. 9/2012

Decizia nr. 10 din 18 iunie  2012

ADMIS 

8. 08.06.2012

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 6 din O.U.G nr. 1/2010 privind unele măsuri de încadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în situaţia recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu 01.01.2010.”

Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 2/S.U/2012 – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Craiova nr. 5491 din 1.02.2012

 

Dosar nr. 10/2012

Decizia nr.11/8 octombrie 2012

ADMIS

9. 04.09.2012

Propunere recurs în interesul legii – Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.4 alin.(2) din Legea nr.221/2009 raportat la art.1 alin.(3) din acelaşi act normativ şi art.2 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, în ceea ce priveşte stabilirea caracterului politic al deportării şi prizonieratului în fosta URSS anterior datei de 6 martie 1945”.

 

Dosar nr. 12/2012

Decizia nr.15/12 noiembrie 2012

ADMIS  

10. 05.09.2012

Propunere recurs în interesul legii în problema de drept vizând „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 58/1934 şi a dispoziţiilor art. 53 alin. (4) din Legea nr. 59/1934 raportat la art. 3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă în referire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva încheierilor prin care s-au învestit cu formulă executorie titlurile de credit (cambie, bilet la ordin,cec). Admisibilitatea recursului împotriva acestor încheieri”.

Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 6/S.U/2012 – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi nr. 1066/25A din 25.05.2012

 

Dosar nr. 14/2012

Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012

ADMIS  

11. 24.09.2012

Propunere recurs în interesul legii în problema de drept vizând „calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art.252 alin.(1) din Codul muncii. Momentul de la care începe să curgă acest termen”.

Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 4/S.U/2012 din 31.05.2012 – sesizare Avocatul Poporului nr.3493 din 30.05.2012

 

Dosar nr. 15/2012

Decizia nr.16 din 12 noiembrie 2012

ADMIS  

12. 26.10.2012

Propunere recurs în interesul legii - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin.1 lit. e) din Legea nr. 19/2000 privind principiul contributivităţii raportat la art. 164 din Legea nr.19/2000 şi pct. V din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, în referire la sporurile şi veniturile suplimentare utilizate la  determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire şi recalculare a drepturilor de pensie”.

 Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 7/S.U/2012 din 15 iunie 2012 – sesizare formulată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Craiova  (nr. 9688 din 9 mai 2012).        

 

Dosar nr. 18/2012

Decizia nr.19/10decembrie 2012

ADMIS

13. 14.11.2012

Propunere recurs în interesul legii - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizaţiilor sindicale în acţiuni promovate în numele membrilor de sindicat. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin.(2) [fost 284 alin.(2)] din Codul muncii, republicat privind determinarea instanţei competente teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni”.

 Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 3/S.U/2012 din 9 februarie 2012 – sesizare formulată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Braşov (nr. 899/29/2011 din 6 februarie 2012).        

 

Dosar nr. 19/2012

Decizia nr.1/21 ianuarie 2013

ADMIS

14. 11.12.2012

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 în referire la aplicarea dispoziţiilor art. 297 alin.(1) din Codul de procedură civilă astfel cum a fost modificat prin art. I pct.27 din Legea nr. 202/2010, în privinţa proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ”.    

 

Dosar nr. 21/2012

Decizia nr.2/18 februarie 2013

ADMIS

15. 11.12.2012

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art.7 alin. (1) din Legea nr. 85/1992, rep. în referire la vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului sau ale unităţilor economice ori bugetare de stat aflate la data opţiunii chiriaşului în patrimoniul unei societăţi comerciale cu capital integral privat, ca urmare a procesului de privatizare”.

Dosar nr. 20/2012

Decizia nr.3/18 februarie 2013

ADMIS

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ.