RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN ANUL 2010

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


 


Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 19.05.2010

Propunere recurs în interesul legii–Din Oficiu - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în regim de lucru prelungit, prevăzute de art. 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1546/1952

 Decizia nr. 5/20.09.2010

 ADMIS

2. 19.05.2010

Punct de vedere - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova - În legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.283 alin.(1) lit. c) şi e) din Codul muncii, în referire la termenul de prescripţie incident cu privire la cererile având ca obiect acordarea indemnizaţiei de concediere, formulate de foştii salariaţi ai S.C.”Petrom” S.A. şi P.S.V.”Company”S.A. Bucureşti

 Decizia nr.6/20.09.2010

 RESPINS

3. 25.05.2010

Propunere recurs în interesul legii – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova - În practică judiciară nu există un punct de vedere unitar în legătură cu „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.9 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportate la dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ şi art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, asupra posibilităţii de a se dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale, cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, atunci când această din urmă sancţiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda".

 Decizia nr. 7/20.09.2010

 ADMIS

4. 01.10.2010

Propunere recurs în interesul legii – În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar în legătură cu „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 245 alin. (1) lit. c1) din Codul de procedură penală, asupra legitimării procesuale active a procurorului de a formula acţiunea civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat atunci când acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluţie de netrimitere în judecată".

 Decizia nr. 2/17.01.2011

 ADMIS

5. 21.10.2010

Propunere recurs în interesul legii – Din Oficiu – În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar în legătură cu “Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.5803 din Codul de procedură civilă, raportate la art.3731, art. 387, art. 572 şi art. 5802 din acelaşi cod, referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin încuviinţarea executării silite şi emiterea somaţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligaţiilor de a face cu caracter strict personal”.

 Decizia nr. 3/17.01.2011

 ADMIS

6. 29.10.2010

Propunere recurs în interesul legii – Ministerul Justiţiei– În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar în legătură cu “Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.47 din Legea nr.50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probaţiune de a beneficia de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 50%”.

 Decizia nr. 4/17.01.2011

 ADMIS

7. 17.12.2010

Propunere recurs în interesul legii – Din Oficiu– În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar în legătură cu “examinarea în temeiul dispoziţiilor art. 38 şi art. 238 din Codul muncii, ale art. 8 şi art. 24 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, a compatibilităţii clauzelor din contractele individuale de muncă sau din contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate cu cele conţinute în dispoziţiile legale şi/sau în contractele colective de muncă încheiate la nivel superior”.

Decizia nr.1/21.02.2011

 RESPINS

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ.