22 iunie 2016

 

COMUNICAT

 

 

            Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

            Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților TOFAN VASILE și S.C. GLOBAL ECO CENTER S.R.L. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, prevăzută de art. 98 alin.5 lit. b) din O.U.G. nr. 195/2005, modificată și completată, privind protecția mediului.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2010, în calitate de administrator al S.C. Global Eco Center S.R.L., inculpatul Tofan Vasile nu a luat măsurile de eliminare totală a substanțelor periculoase și preparatelor din șlamurile provenite de pe platforma L., care au devenit deșeuri, acestea fiind neîntemeiat declarate deșeuri stabilizate și astfel transportate la depozitul de deșeuri Glina, în data de 17 septembrie 2010.

Astfel, inculpatul Tofan Vasile a dispus, condus și coordonat activitatea de ecologizare a platformei industriale L. (fostă ARO) din Câmpulung Muscel, dar, prin încălcarea repetată a obligațiilor legale, nu a luat măsurile de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase din șlamurile provenite din secția de galvanizare, pe care le-a declarat neîntemeiat deșeuri stabilizate și a dispus transportarea acestora la depozitul de deșeuri nepericuloase Glina, în data de 17 septembrie 2010, în condițiile în care caracteristicile fizico-chimice ale deșeurilor depășeau cu mult valorile limită ale criteriilor de levigabilitate (n.n. însușirea de a putea fi separat prin antrenare, sub formă de suspensie, într-un lichid și prin sedimentare succesivă) pentru toate categoriile de deșeuri acceptate la toate depozitele de deșeuri din România, indiferent de categoria acestora.

În aceste condiții improprii atingerii obiectivelor stabilite prin întreg ansamblul legislativ privind protecția mediului, caracterizate prin lipsa unei supravegheri continue și eficiente a procedurilor de neutralizare/inertizare, nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deșeuri pentru analizele fizico-chimice, lipsa unei evidențe care să reflecte în mod real trasabilitatea și inertizarea deșeurilor, neasigurarea unui spațiu nepenetrabil de depozitare și păstrarea în depozit a deșeurilor în lipsa unor criterii de partajare și protecție, S.C. Global Eco Center S.R.L. și-a desfășurat activitatea de colectare, pretinsă tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor sub directa conducere și coordonare a administratorului acesteia, inculpatul Tofan Vasile, cu consecința obținerii unor deșeuri care nu puteau să se înscrie în limitele condițiilor de admitere în depozitele de deșeuri nepericuloase, prevăzute de Ordinul nr. 95 din 12 februarie 2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, emis de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

Potrivit rapoartelor de expertiză criminalistică întocmite de experți din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu sprijinul specialiștilor de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și S.C. W.R. S.R.L., deșeurile analizate fizico-chimic sunt deșeuri de tip nămol sau șlam rezultate din tratarea prin procedee fizico-chimice a apei rezultate din procesele tehnologice de tratare chimică a suprafețelor metalice (procese de galvanizare, procese de zincare); totodată, s-a determinat pH-ul și conținutul de substanță uscată, prezența și concentrațiile azotului amoniacal, sulfaților, cianurilor totale, cromului hexavalent, metalelor grele (cupru, nichel, plumb, zinc), ale hidrocarburilor policiclice aromatice și ale produselor petroliere totale.

Raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză concluzionează faptul că obținerea unor nămoluri/șlamuri cu conținut de substanțe periculoase a fost cauzată de aplicarea necorespunzătoare și/sau incompletă a procedurilor de tratare a deșeurilor periculoase – șlamuri galvanice, nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deșeuri pentru analizele fizico-chimice, trimiterea la ICIM București a unei probe prelevate din alte deșeuri decât cele transportate la depozitul Glina, amestecarea deșeurilor la locul de tratare și depozitare, trimiterea la depozitul Glina a altor deșeuri decât cele pentru care se realizaseră determinările la ICIM București.

În concluzie, deșeurile în cauză constituie deșeuri periculoase, caracterizate de proprietatea de pericol H 14 – „Ecotoxic” – deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător, acestea neputând face obiectul unei depozitări în vreunul dintre depozitele din țară în baza unicului act normativ ce reglementa această activitate – fapt care dovedește că pretinsele tehnologii de stabilizare, susținute de Tofan Vasile și S.C. Global Eco Center S.R.L. ca fiind realizate, nu au existat ori dacă s-au efectuat unele activități, acestea nu au fost apte să conducă la rezultatele prevăzute de lege.  

Probele administrate relevă cauzele care au determinat prezența peste limitele admise la orice depozitare în România a substanțelor periculoase în deșeurile transportate spre eliminare la data de 17 septembrie 2010 de către S.C. Global Eco Center S.R.L., acestea fiind:  nerespectarea ori neefectuarea procedurilor de tratare a deșeurilor periculoase, neaplicarea procedurilor legale de prelevare și testare a probelor de deșeu, lipsa unei evidențe care să reflecte în mod real trasabilitatea și inertizarea deșeurilor, neasigurarea unui spațiu nepenetrabil de depozitare și păstrarea în depozit a deșeurilor în lipsa unor criterii de partajare și protecție.

În cauză a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Iași, aparținând inculpatei S.C. Global Eco Center S.R.L.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Judecătoriei Câmpulung.

 

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.