19 mai 2016

COMUNICAT

 

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Lazăr Augustin, a participat ieri, 18 mai 2016, la deschiderea lucrărilor celei de a II – a Conferințe Mondiale a Asociației Internaționale de Drept Penal cu tema „Protecția mediului prin dreptul penal”, organizată în Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității București. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare internațională, conferențiarii invitați să susțină prezentări fiind reputați profesori și specialiști  din România, Statele Unite ale Americii, Olanda, Belgia, Italia, Argentina, Republica Moldova, Brazilia, China, Croația, Spania.

În cuprinsul alocuțiunii sale, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a evidențiat faptul că criminalitatea contra mediului se clasează pe locul al patrulea la nivel mondial în rândul activităților ilicite internaționale, generatoare de profit criminal, după traficul de stupefiante, contrafacere și traficul de ființe umane. Totodată, domnul Lazăr Augustin a arătat că acest tip de criminalitate se află în competiție strânsă cu infracționalitatea contra patrimoniului cultural, un alt mare flagel al contemporaneității.  Referindu-se la situația din România, procurorul general a arătat că în condițiile unor dispoziții penale răspândite în numeroase legi speciale, între care persistă necorelări, diferențe și chiar contradicții, apare nevoia unei armonizări a acestora, în vederea unui răspuns penal coerent, adaptat specificului protecției mediului. De asemenea, procurorul general a subliniat faptul că, pentru depășirea deficiențelor existente, este necesară reflecția asupra mai multor probleme, printre care:   elaborarea unui Cod al mediului, care să reglementeze în mod special, într-o concepție unitară, adecvată răspunderea penală pentru vătămările aduse mediului; crearea unor complete specializate pentru soluționarea cauzelor privind contravențiile și infracțiunile de mediu; organizarea unei baze de date cu jurisprudența în materie, a unei rețele de procurori specializați în domeniul mediului la toate nivelurile Ministerului Public; elaborarea unor reglementări specifice cu privire la experți și expertiza judiciară în domeniul mediului.

Tot în cursul zilei de ieri, domnul Lazăr Augustin, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a avut o întâlnire de lucru, la sediul instituției, cu domnul profesor J. Vervaele, președintele Asociației Internaționale de Drept Penal, și cu domnul profesor Jose Luis de la Cuesta, președintele de onoare al aceleiași asociații, în cadrul căreia au fost discutate aspecte teoretice și practice legate de problematica protecției mediului din perspectiva legislației penale și a practicienilor români.