1 iunie 2016

 

COMUNICAT

 

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție au dispus, prin ordonanța din data de 31 mai 2016 punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatei PODEA DELIA MARINA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale.

În cursul zilei de astăzi, inculpata va fi prezentată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă, a rezultat următoarea situație de fapt:

În perioada 2014 - mai 2016, inculpata Podea Delia Marina, în calitate de medic psihiatru la Spitalul Clinic Județean Arad – Secția Clinică de Psihiatrie, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile de serviciu de investigator principal cu ocazia derulării unor studii clinice în sensul efectuării acestora fără consimțământul informat al subiecților  și consemnând personal sau prin intermediul subinvestigatorilor în documentele medicale întocmite, aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul de urmat și efectele acestuia, cu consecința compromiterii rezultatelor studiilor clinice respective, ce ar avea ca efect rezultat autorizarea intrării pe piață a unor medicamente sau substanțe ce afectează negativ starea de sănătate a populației, dar și drepturile pacienților.

Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că inculpata, utilizând ascendentul moral și profesional de care beneficia în relația cu medicii rezidenți ai Secției de Psihiatrie, cărora le era îndrumător de rezidențiat, având și calitatea de cadru didactic la o universitate din același oraș, îi determina și îi constrângea pe aceștia să săvârșească astfel de ilegalități. Studiile clinice erau efectuate fără consimțământul informat al subiecților, fiind consemnate în documentele întocmite aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul urmat și efectele acestuia.

Astfel, mai mulți angajați din sistemul sanitar au desfășurat activități nelegale constând în derularea unor studii clinice cu încălcarea prevederilor legale în materie, fapte cu potențial generator de riscuri în ceea ce privește autorizarea intrării pe piață a unor medicamente ce afectează negativ starea de sănătate a populației.

Pentru obținerea semnăturii pe declarația privind consimțământul participării la studiu, inculpata Podea Delia Marina acționa în două modalități: fie prezenta documentul pacienților sau aparținătorilor acestuia (în situația pacienților fără discernământ) drept acord pentru prelevarea unor probe biologice ori pentru efectuarea unor analize (ex: ECG), fie contrafăcea sau dispunea unor medici rezidenți să contrafacă semnătura.

De asemenea, în perioada 2015 - mai 2016, cu ocazia derulării unor studii clinice, inculpata, ajutată de alte cadre medicale, a procedat la falsificarea unor foi de observație, înscrisuri oficiale, prin contrafacerea scrierii și a subscrierii.

În ceea ce privește participarea la studiile clinice, trebuie avute în vedere prejudiciile aduse prin derularea defectuoasă a studiilor clinice, după cum urmează:

I.          Prejudiciile aduse cu privire la informarea pacienților/aparținătorilor despre includerea acestora în studii clinice și obținerea consimțământului informat:

-          Neaducerea la cunoștință a pacienților și aparținătorilor acestora de includerea în studii clinice, administrându-se astfel substanțe experimentale în necunoștință de cauză a pacienților;

-          Aplicarea de proceduri medicale în necunoștință de cauză a pacienților (prelevare de probe biologice, ECG, aplicare de teste/scale);

-          Pacienților/aparținătorilor nu li s-a prezentat consimțământul și nu li s-a explicat clar ce anume presupune participarea în studiu, care sunt avantajele și care sunt riscurile/efectele secundare);

-          Unora dintre pacienți/aparținători li s-a solicitat semnătura pe consimțământul informat, fără ca aceștia să aibă voie sau timp la dispoziție ca să ia cunoștință de cuprinsul actului pe care îl semnează, lăsându-i să înțeleagă că semnătura reprezintă acordul pentru un ECG sau analize uzuale de laborator;

-          In alte cazuri, semnăturile de pe consimțămintele informate aparțin membrilor din echipa de studii, acestea fiind falsificate la îndrumarea inculpatei Podea Delia Marina.

Astfel, pacienții au fost prejudiciați prin administrarea substanțelor experimentale care, în cele mai multe cazuri, au dus la degradarea stării de sănătate a acestora, când, pentru aplanarea simptomatologiei, s-a intervenit cu tratament interzis prin protocol în paralel cu substanțele experimentale pentru ca să fie menținuți în continuare în studiu și să li se efectueze cât mai multe vizite.

Există și o categorie de pacienți care au fost scoși de pe medicația de actualitate și introduși pe studii fără a li se aduce la cunoștință acest aspect, situații care au determinat degradarea semnificativă a stării acestora de sănătate.

In concluzie, acestor pacienți li s-au încălcat drepturile de a beneficia de un tratament corespunzător și eficient, respectiv de a-și da consimțământul liber și neviciat de a participa la studii clinice.

II.         Referitor la prejudiciile aduse cu privire la recrutarea și includerea pacienților în studii, probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că, în pofida protocoalelor de studii, majoritatea pacienților nu prezentau complianță la tratament, adică nu își administrau constant medicația prescrisă ambulator.

Astfel, starea unor pacienți s-a înrăutățit în urma administrării produsului investigațional, motiv pentru care li s-a administrat în paralel cu acesta și medicație interzisă de protocol pentru a aplana simptomatologia exacerbată.

Prejudiciile aduse pacienților constau în faptul că aceștia nu au beneficiat de tratament corespunzător bolii, motiv pentru care starea de sănătate li s-a agravat amplificându-li-se în intensitate simptomatologia psihotică.

Totodată, au fost aduse prejudicii cercetării medicale și studiului în sine atât prin fabricarea de înscrisuri cu necorelarea între documentele de studiu și cele din evidența spitalului, cât și prin nerespectarea criteriilor de includere/excludere privind diagnosticul și simptomatologia și complianța la tratamentul ambulator – datele comunicate către monitori și sponsor nu relevă realitatea întrucât substanța testată  a fost administrată unor pacienți care nu respectă criteriile de diagnostic cerute de protocol, acestea putând fi considerate astfel nefavorabile cu privire la eficacitatea substanței.

O serie de prejudicii bănești au fost aduse sponsorului raportat la efectuarea studiului în mod necorespunzător în Centrul Investigațional Arad sub conducerea investigatorului principal Delia Podea, și obținerea de date nereale care au condus la concluzia ineficacității substanței testate.

De asemenea, prejudiciile au fost aduse și Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad  privind costurile pe pacient ca urmare a internărilor repetate a pacienților datorate administrării produselor investigaționale la pacienți care nu îndeplinesc criteriile prevăzute de protocol, precum și în ceea ce privește ocuparea locurilor pe Secția Psihiatrie acuți cu pacienții incluși pe studii în mod necorespunzător în defavoarea altor urgențe medicale.

III.        În ceea ce privește prejudicii aduse cu privire la menținerea pacienților în studiu, probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că unii pacienți au fost ținuți pe studiu, deși au prezentat repetate episoade de reacutizare, cu administrare de medicamente suplimentare interzise prin protocol, în paralel cu produsul investigațional, cu eliberare de rețete la externare, de către inculpata Delia Podea.

Totodată, desfășurarea studiilor s-a efectuat în condiții de neconcordanță cu protocolul în sensul că pacienților li s-au consemnat fictiv vizitele în documentele sursă în absența acestora (ei neprezentându-se la vizita stabilită prin protocol), procedându-se în mod frecvent la prelevare de probe de sânge de la alți pacienți în locul celor incluși pe studiu sau la prelevare de probe de urină de la subinvestigatori, pentru a nu se decela medicamentele interzise administrate pacienților.

De asemenea, s-au efectuat investigații ECG altor persoane decât pacienților incluși pe studii deoarece aceștia nu se prezentau la vizite, iar scalele au fost efectuate fictiv consemnându-se scoruri care să se încadreze în cerințele din protocoale.

Prejudicii au mai fost aduse pacienților și prin neexcluderea acestora din studiu ca urmare a recăderii lor și neadministrarea unei medicații adecvate ca urmare a reevaluării evoluției stării lor de sănătate.

De asemenea, prejudicii s-au adus cercetării medicale și viitorilor pacienți (cărora li s-ar putea recomanda tratament cu substanța testată în dezacord cu protocolul și scoasă pe piață) prin netransmiterea datelor reale despre starea pacienților incluși pe studii, prelucrarea de date false cu conținut favorabil în ceea ce privește eficacitatea substanțelor testate prin mascarea efectelor adverse.

Au fost aduse prejudicii prin afectarea imaginii, Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale la nivelul secției de psihiatrie și încrederea în personalul medical, precum și medicilor psihiatri din cadrul Secției de Psihiatrie a spitalului anterior menționat, prin racolarea pacienților acestora și includerea lor pe studii având ca rezultat afectarea stării lor de sănătate și scăderea complianței la tratament a pacienților.

O serie de prejudicii au fost aduse medicilor rezidenți prin:

-          instruirea defectuoasă a medicilor rezidenți în ceea ce privește procedura de desfășurare a studiilor clinice prin intimidarea, determinarea și constrângerea acestora la fabricare de date, semnarea în fals a consimțămintelor în locul pacienților și aparținătorilor, instigare la falsificarea de diagnostic în baza de date SIUI;

-          lipsa cursurilor de specialitate care ar fi trebuit predate de către conducătorul de rezidențiat Delia Podea;

-          privarea de practică clinică adecvată și prin împiedicarea efectuării stagiilor prevăzute în curicula de pregătire în rezidențiat.

Pe parcursul anilor de rezidențiat, acești medicii rezidenți au fost obligați prin intimidare, constrângere și amenințări să execute exclusiv sarcinile impuse de Delia Podea.

Totodată, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpata Podea Delia Marina, în calitate de medic specialist psihiatru în cadrul Spitalului Clinic Județean Arad – Secția Clinică de Psihiatrie, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a solicitat și a primit sume de bani de la persoane interesate să figureze cu internări în cadrul Secției de Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate persoanele în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, însă in schimbul sumelor de bani oferite medicului, acesta îi înregistra în evidențele medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare cat si cu tratament de specialitate. Majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital si nici nu urmau tratamentul prescris. Mai mult, unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile clinice pe care același medic le conducea. Scopul acestui demers era obținerea, pentru sine, de sume suplimentare de bani, întrucât retribuția medicului pentru derularea acestor studii se cuantifica în funcție de numărul de pacienți înrolați.

Pentru a asigura numărul de pacienți prevăzut în protocoale, medicul psihiatru includea în studii și pacienți care nu suferă de afecțiunea pentru care era testat medicamentul experimental. La indicațiile acestuia, medicii rezidenți și asistentele medicale consemnau în foile de observație simptomele necesare includerii în studiu, omițând total sau parțial consemnarea simptomelor reale.

Prin urmare, se constată că infracțiunile de care este acuzată inculpata sunt în măsură să afecteze ordinea socială, încrederea opiniei publice în actul medical, precum și în studiile clinice care duc la omologarea pe piață a unor substanțe active.

Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică.

 

Precizăm ca punerea in mișcare a acțiunii penale este o etapa a procesului penal reglementată de Codul de procedura penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.