1 aprilie 2016

 

 COMUNICAT

 

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

·        SÂRBU ADRIAN sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare și  spălare de bani;

·        SC MEDIAFAX GROUP SA  (în insolvență) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală;

·        GRIGORUȚĂ ROXANA DORINA (fost administrator al SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare;

·        BĂLAN EUGENIA (fost administrator al SC Mediafax Group SA), NOAGHEA COSMINA IOANA (fost director general în cadrul SC Publimedia International SA), NICOARĂ ILIE ORLANDO (fost director general în cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL), DINU SORIN NICOLAE (fost director financiar în cadrul SC Publimedia International SA și SC Mediafax Group SA), COZAC DANIELA REGHINA (fost director financiar în cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani;

·        GRĂDINARU GHEORGHE (director general în cadrul SC Teleferic Prahova SA) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălare de bani;

·        CHIȘ GHEORGHE DRAGOȘ (avocat) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

I. În perioada 2006 - 2014, în cadrul societăților din grupul Mediafax, deținute direct sau indirect de inculpatul Sârbu Adrian, a fost utilizat un sistem de salarizare, ce presupunea plata drepturilor salariale parțial în baza unui contract de muncă, și parțial în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor,  acesta constituind eșafodajul unui mecanism de eludare a taxelor datorate bugetului de stat.

În concret, mecanismul de eludare a taxelor presupunea:

1. Utilizarea, pentru facturarea drepturilor de autor, a unor societăți în care calitatea de asociat și administrator era deținută de colaboratori sau angajați ai societăților din grup sau înființate pe numele unor persoane cu un nivel educațional scăzut și lipsite de cunoștințe în domeniul media și de venituri.

2. Persoanelor beneficiare ale drepturilor de autor, din care o parte semnificativă erau angajate cu contracte individuale de muncă ale societăților din grupul de presă Mediafax (SC Publimedia International SA, SC Mediafax SA, SC Mediafax Group SA, SC Apropo Media SRL), li se solicita ca, odată cu semnarea contractului de muncă, să semneze și un contract de cesiune drepturi de autor cu aceste societăți, în baza căruia urmau să primească cea mai mare parte a drepturilor salariale.

3. Încheierea de către societățile din grupul de presă, cu societățile de drepturi de autor, a unor contracte având ca obiect asigurarea de către aceste din urmă societăți (denumite ”Agenți”), a serviciilor Autorilor scrierilor publicistice, în baza cărora ”Agenții” emiteau facturi fiscale pe seama societăților din grupul de presă.

4. Prin înregistrarea în evidențele contabile ale societăților din grupul de presă a facturilor fiscale astfel emise, acestea beneficiau de diminuarea bazei impozabile cu sumele aferente facturilor, precum și de deducerea de TVA.

În cadrul acestui sistem, utilizat inițial în cadrul societății Publimedia International SA și continuat în cadrul societății Mediafax Group SA (ce a preluat activitatea Publimedia International SA), ce a fost extins și la societățile Mediafax SA și Apropo Media SRL, rolul inculpatului Chiș Gheorghe Dragoș, avocat în cadrul cabinetului de avocatură ce asigura asistența juridică a societăților din grupul Mediafax, a fost acela de a înființa și controla o parte din societățile de drepturi de autor (S. P. I. SRL, D.A.I. SRL, P.C.M. SRL) dar și pe cele utilizate în dezvoltarea de circuite comerciale fictive, prin care sumele rezultate din săvârșirea  infracțiunii de evaziune fiscală se întorceau în casieria societății.

Ca urmare a înregistrării în contabilitatea societăților Publimedia International SA, Mediafax Group SA, Mediafax SA, Apropo Media SRL a facturilor fiscale fictive generate de relațiile comerciale astfel create, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 27.908.783,25 lei.

Întrucât, prin folosirea sistemului evazionist se urmărea și obținerea unor sume de bani pentru a acoperi cheltuielile personale ale inculpatului Sârbu Adrian sau pentru a efectua plata ”la negru” a salariilor angajaților societății, în paralel cu implementarea acestuia, inculpații au dezvoltat circuite comerciale fictive prin care sumele rezultate din săvârșirea  infracțiunii de evaziune fiscală să se întoarcă în casieria societății.

În cursul urmăririi penale au fost identificate mai multe tipuri de circuite financiare create în scopul disimulării adevăratei naturi și proveniențe a sumelor ce erau returnate în casieria societății. Prin aceste circuite comerciale și financiare fictive, a fost supusă spălării de bani suma totală de 22.424.284,7 lei.

Din probele administrate în cauză a rezultat că administratorii, directorii generali și directorii financiari ai societăților Publimedia International SA, Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SA, au acționat ca urmare a solicitărilor permanente ale inculpatului Sârbu Adrian, proprietar al acestor societăți, de identificare a unor modalități concrete de evitare a plății taxelor datorate statului, solicitări adresate în contextul în care ”legea nescris㔠a grupului a fost aceea de a nu se plăti taxe. Totodată, acțiunile acestora au fost determinate de necesitatea asigurării sumelor de bani solicitate în permanență de inculpatul Sârbu Adrian pentru acoperirea cheltuielile personale.

În acest scop, în perioada 17.12.2012 – 7.01.2014, la cererea inculpatului Sârbu Adrian, inculpatul Grădinaru Gheorghe, director general al societății SC Teleferic Prahova SA, a ridicat din casieria societății diverse sume, în total suma de 2.105.000 lei, pe care i-a trimis-o inculpatului Sârbu Adrian, deși nu avea nicio justificare.

În cursul lunii aprilie 2014, în contextul pregătirii pentru eventuale controale din partea autorităților fiscale, în scopul disimulării modului în care a fost utilizată suma de 2.105.000 lei, la cererea inculpatului Sârbu Adrian, inculpatul Grădinaru Gheorghe a semnat, în calitate de reprezentant al SC SC Teleferic Prahova SA o serie de contracte fictive (contractul de consultanță dintre A.B.C. SRL și SC Teleferic Prahova SA, cel dintre persoana fizică autorizată Sârbu Adrian și SC Teleferic Prahova SA, contractele de împrumut dintre societate și angajații P.C. și P.E.), prin intermediul cărora era simulată aparența unor relații contractuale ce creau posibilitatea transferului unor sume de bani din contul SC Teleferic Prahova SA către societăți cu care inculpatul Sârbu Adrian avea relații contractuale, în calitate de furnizor al unor servicii iar ulterior, după ce inculpatul Sârbu Adrian a pus la dispoziție o sumă de bani ce a fost depusă in contul SC SC Teleferic Prahova SA, a procedat la transferul acestor sume de bani cu titlu de plata a serviciilor prestate conform contractelor fictive semnate, operațiunile de depunere de numerar/transfer în contul unei societăți cu care inculpatul Sârbu Adrian avea relații contractuale/plată a serviciilor acestuia fiind repetate până la acoperirea întregii sume.

Contractele fictive astfel semnate au fost avizate de inculpata Petrovici Liliana, avocat titular al cabinetului ce asigura consultanța juridică a societăților din grup și a inculpatului Sârbu Adrian, participantă la ședința în cadrul căreia au fost stabilite metodele prin care va fi acoperit soldul din casieria societății SC Teleferic Prahova SA.

Tot în scopul asigurării sumelor de bani necesare inculpatului Sârbu Adrian pentru acoperirea cheltuielile personale, respectiv pentru a-i asigura inculpatului sumele de bani necesare pentru achitarea ratelor aferente unui împrumut de nevoi personale contractat de la o bancă, inculpații Grigoruță Roxana Dorina și Nicoară Ilie Orlando, administratorul și, respectiv, directorul general al societății Mediafax SA, au fost determinați să încheie cu persoana fizică autorizată Sârbu Adrian un contract fictiv de consultanță și un act adițional la acesta în baza cărora, fără ca în realitate să presteze vreun serviciu, în perioada 01.11.2012 - 22.08.2014 inculpatului Sârbu Adrian i-a fost achitată suma de 1.356.095, 75 lei.

II. În perioada 9.12.2009 - 23.06.2014, inculpatul Sârbu Adrian a ascuns obținerea, în calitate de persoană fizică, a unor venituri realizate în urma unor tranzacții cu grupul CME, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, bugetul consolidat al statului fiind prejudiciat cu suma totală de 11.255.092 lei.

În vederea recuperării prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunilor, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților Sârbu Adrian, Nicoară Ilie Orlando, Petrovici Liana, Chiș Gheorghe Dragoș.

În cazul inculpatului Sârbu Adrian, sechestrul a fost aplicat asupra unor imobile situate în Franța, identificarea acestora făcându-se cu sprijinul Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției.

În consecință, prin întreaga activitate infracțională derulată de inculpatul Sârbu Adrian în nume individual dar și prin intermediul firmelor pe care le controla și, totodată, în contextul reciclării unor sume de bani prin circuitele create, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului se cifrează la valoarea de 61.588.159 lei, reprezentând cca. 14 milioane de euro.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Curții de Apel București.

 

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.