Curriculum Vitae

Europass

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume/Prenume

LAZĂR AUGUSTIN

Adresă

București, B-dul Libertății nr.12-14, București, România
  050706
   

Naționalitate

Română
   

Data nașterii

25 octombrie 1956

Starea civilă

Căsătorit, 2 copii
   
   

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

 

 

• Perioada

28 aprilie 2016 – prezent

• Funcția deținută

Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

   

• Perioada

1 ianuarie 2013 – 27 aprilie 2016

• Funcția deținută

Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

   

• Perioada

1 martie 2001 - 31 decembrie 2012

• Funcția deținută

Procuror General Adj. al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

• Descrierea postului

Organizarea, conducerea și controlul activității de urmărire penală desfășurate de procurori

• Atribuții și responsabilități

 

• Nume/adresa angajator

Ministerul Public din România

• Tipul activității/sector

Justiție
   

• Perioada

septembrie 1998 – 28 februarie 2001

• Funcția deținută

Procuror Șef Secția Anticorupție, Urmărire penală și Criminalistică, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție București

• Descrierea postului

Organizarea, conducerea și controlul activității personalului Secției

• Atribuții și responsabilități

 

• Nume/adresa angajator

Ministerul Public din România, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție București

• Tipul activității/sector

Justiție
   

• Perioada

ianuarie 1998 – august 1998

• Funcția deținută

Procuror șef secție la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

• Descrierea postului

Organizarea, conducerea și controlul activității procurorilor Secției de urmărire penală

• Atribuții și responsabilități

 

• Nume/adresa angajator

Ministerul Public din România

• Tipul activității/sector

Justiție
   

• Perioada

1990 - decembrie 1997

• Funcția deținută

Procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

• Descrierea postului

Efectuarea activității de urmărire penală, conform legii

• Atribuții și responsabilități

 

• Nume/adresa angajator

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba  

• Tipul activității/sector

Justiție
   

• Perioada

1 martie 1982 - 1990

• Funcția deținută

Procuror stagiar/Procuror criminalist la Procuratura Alba Iulia

• Descrierea postului

Efectuarea activității de urmărire penală și criminalistică

• Atribuții și responsabilități

 

• Nume/adresa angajator

Procuratura României, Procuratura Alba Iulia

• Tipul activității/sector

Justiție
   

• Perioada

1981 - februarie 1982

• Funcția deținută

Avocat stagiar în Baroul Alba

• Descrierea postului

Activitate de avocatură conform legii

• Atribuții și responsabilități

 

• Nume/adresa angajator

Baroul Alba  

• Tipul activității/sector

Justiție
   
   

CALIFICĂRI PROFESIONALE/TRAINING

 

   

• Perioada

1997-  2003

• Calificarea/titlu obținut

Doctor în drept

• Tipul trainingului/calificări/expertiză 

Teza de doctorat, Investigarea infracțiunilor în mediul afacerilor

• Numele/tipul instituției organizatoare

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj - Napoca

   

• Perioada

5 - 30 Iunie  2001

• Calificarea/titlu obținut

Stagiu de studii  Visitor International Program, Fulbright Act

• Tipul trainingului/calificări/expertiză 

Management judiciar

• Numele/tipul instituției organizatoare

Departamentul de Justiție al Statelor Unite, Washington D.C.
   

• Perioada

Martie 2000

• Calificarea/titlu obținut

Vizită de studii

• Tipul trainingului/calificări/expertiză 

Investigarea spălării banilor

• Numele/tipul instituției organizatoare

Serviciul Regal de Acuzare, Londra, Marea Britanie
   

• Perioada

Iunie 1999

• Calificarea/titlu obținut

Vizită de studii

• Tipul trainingului/calificări/expertiză 

Investigarea marii criminalități economico-financiare

• Numele/tipul instituției organizatoare

Tribunalul de Mare Instanță Paris, Polul economic financiar
   

• Perioada

1977 - 1981

• Calificarea/titlu obținut

Licențiat în drept

• Tipul trainingului/calificări/expertiză 

LL. B.

• Numele/tipul instituției organizatoare

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj -Napoca , Media 9,92
   
   

ABILITĂȚI PERSONALE

 

   

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Franceză, engleză, italiană

Competență

Standard european*

Franceză

Engleză

Italiană

 
 

Înțelegere

Vorbit

Scris

             
Ascultare Citire Interacționare Vorbire  
C1 C2 C1 C1 C1
B1 B2 B1 B1 B1
B1 B2 B1 B1 B1
(*) Standard European de referință pentru limbi străine
 
   
ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE

Profesor univ. dr., materia: drept penal special, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Capacitate de muncă în echipă, abilități de comunicare și interacționare

   
   
ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE ORGANIZATORICE

- Experimentate abilități manageriale

- Experimentată capacitate organizatorică

   
   
ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE TEHNICE

- Experimentată capacitate de redactare și analiză

- Experimentată capacitate de coordonare și supervizare a activității personalului din subordine

- Experimentate abilități de definire a priorităților în activitate

- Operativitate în luarea deciziilor sub presiune

   
   

COMPUTER

Abilități de op. calculator, certificat de abs. CPI București
   
   

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B
   
   

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

Principalele lucrări publicate:

- Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Ed. Lumina Lex (edițiile 2004, 2008);

- Corpus Juris Patrimonii, Ed. Lumina Lex ( 2007, coautor);

- Manual de anchetă în mediul economico- financiar, PÎCCJ, București, 2009 (coautor),

- Combaterea criminalității c/a patrimoniului arheologic european, Ed. Lumina Lex 2008, (coautor),

- Combaterea criminalității c/a patrimoniului cultural european, Ed. Mega 2009 (coautor)

- Combaterea traficului cu bunuri culturale, Ed. Universul Juridic 2013 (coautor),

- Toward a Prosecutor for the European Union, Hard Publishing House, Oxford, 2013 (coautor capitol);

- „ Illicit Traffiking in Cultural Goods in South East Europe: Fiat Lux!”, în vol. Countering Illicit Traffic in Cultural Goods, The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage, ICOM Paris, 2015; peste 40 studii și articole în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Membru în colegiul de redacție al Rev. Române de Criminologie și Criminalistică, Senior editor la Univ. Juridic.

Prelegeri la Institutul Național al Magistraturii și membru în comisii de examinare pentru promovarea în funcții de conducere ale Ministerului Public.

Coordonator de programe internaționale destinate specializării magistraților, organizator și participant la conferințe și seminarii naționale și internaționale  privind combaterea criminalității organizate și a corupției.

  1. Programul de formare profesionala a procurorilor cu asistența Departamentului de Justiție al SUA în cadrul Parteneriatului Strategic Romania-SUA, 1998-2001 (responsabil program, Secția de urmărire penală, PCSJ)

   2. Proiectul internațional Phare Twining al Ministerului Public, în parteneriat cu Ministerul Justiției din Germania, Deutche Stiftung fur Internationale Rechliche Zusammenarbeit E.V. RO/2007-IB/JH/03/TL- Facilitatea de Tranziție „Intărirea capacității operaționale de aplicare a legii din România în lupta împotriva criminalității economice și financiare”(expert), 2008-2009.

    3. Proiectul internațional „Cercetarea infracțiunilor care  aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene” desfășurat în perioada februarie 2010 - martie 2012, finanțat  de Comisia Europeană  prin Programul Hercule II  și coordonat de Universitatea din Luxemburg( expert raportor România).

Contribuții rezultate din proiectele de cercetare

     1. Contribuții la realizarea unei jurisprudențe uniforme în materia conflictelor de interese, a primei jurisprudențe naționale privind protecția Patrimoniului Cultural Național(PCN), confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Recuperarea și repatrierea unor tezaure antice, aparținând PCN. Diseminarea expertizei prin publicarea primei metodologii investigative, culegeri de acte normative și jurisprudență PCN pentru uz universitar și pentru practicieni. Cofondator, structuri specializate, anticorupție, criminalitate organizată și PCN ale MP și Poliției Române.

    2. Organizarea de conferințe internaționale privind cooperarea și schimbul de bune practici în materia investigației criminalistice, combaterii criminalității c/a patrimoniului cultural, urmate de publicarea volumelor conferințelor, în limbile română și engleză.

     3. Participarea în calitate de expert în proiecte naționale și internaționale privind protecția patrimoniului cultural: Proiectul internațional Twinning –dintre Agentia de Integrare Europeană și Dezvoltare Economică din Austria si Ministerul Culturii și Cultelor din România: ”Consolidare instituțională, elaborare legislație secundară si instruire referitoare la Patrimoniul Cultural Mobil si Bunurile Culturale Mobile” - RO/06/IB/OT/03 contract PHARE (expert 2007-2008). Reprezentarea internațională a expertizei României în combaterea criminalității c/a patrimoniului cultural european: L’oro dei Daci, Convegno di studi, Accademia di Romania in Roma, 13-14 mai 2009; Rencontre régionale sur la protection des biens culturels en Europe du sud-est, 5-6 Juin 2014, Belgrade.

Membru în Organizații Profesionale: Societatea Română de Criminologie și Criminalistică; Asociația Procurorilor din România;Assoc„Amici dell’Accademia di Romania in Roma”

Aprecierea activității profesionale:

- Ordinul Național „Serviciul Credincios” în gradul de Ofițer,` Decretul nr. 528/1.12. 2000 al Președintelui României;

- United States Department of Justice Apreciation, for activity in The Office of  Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training Program, 2001;

- Diploma „meritul judiciar” clasa a II-a acordată prin Decretul nr. 23/28 iunie 2002 al Președintelui României;

- Diploma pentru rezultate deosebite în activitatea Min. Public, PICCJ, 2010, 2011.

- Certificate of Award, Who is Who World Society Corp., Enciclopedia Personalităților din România, 6.12.2011.

 

 

 

 

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ. J.