ARTICOLE, DOCTRINĂ şi JURISPRUDENŢĂ
 

 

    1. Abuzul exercitat în familie asupra copiilor  
    2. Anticorupţia văzută din interior  
    3. Caracteristicile hotărârilor supuse revizuirii în reglementarea procesual penală  
    4. Renaşte cercetarea ştiinţifică în criminologia românească  
    5. Excepţiile de procedură civilă - legea fondului funciar  
    6. Filozofii antichităţii în faţa crimei  
    7. Imigrantul care vine din est în spaţiul de libertate,de securitate şi de justiţie al Uniunii Europene –  cazul României  
    8. Opinii privind vechimea în magistratură  
    9. Despre reinvestirea grefierilor pe funcţii de conducere, prin concurs de promovare   
  10. Cerecetarea infracţiunilor de spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism  
  11. Seminarul "Corupţia la nivel înalt şi sancţiunile aplicate de instanţă"  
  12. Cadrul legislativ din România privind îmbogăţirea ilicită  
  13. Analiza cazurilor de revizuire în reglementarea procesual penală  
  14. Angajarea răspunderii juridice civile a societăţilor de asigurare-reasigurare  
  15. Aspecte privind discriminarea sexuală în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului  
  16. Camera preliminară, o nouă instituţie de drept procesual penal. Precedente legislative. Drept comparat  
  17. Profiler. Acţiunea "Vulturul" -  Analiza cazului Râmaru (tată şi fiu)  din perspectivă psihologică  
  18. Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată şi completată  
  19. Consideraţii asupra controlului constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor care nu mai sunt în vigoare  
  20. Drept şi etică - Rolul psihiatrului în profilaxia infracţionalităţii  
  21. Criminalitatea informatica  
  22. Data încetării raporturilor de muncă in cazul demisiei  
  23. Despre caracterul special şi derogatoriu al prevederilor art. 3 alin. 1 lit. c din legea nr. 10 / 2001  
  24. Identificarea parchetului de pe lângă instanţa care a judecat cauza în primă instanţă  
  25. Termenul prescripţiei răspunderii penale va include şi timpul în care cauza se află în faza de judecată  
  26. Elemente de distincţie între căile ordinare de atac şi căile extraordinare de atac în legislaţia procesual penală română  
  27. Femeia – infractoare şi victimă în traficul de persoane. aspecte ale politicii penale române privind traficul de persoane  
  28. Infracţionalitatea imigranţilor români din Italia  
  29. Infracţiuni rutiere. soluţionarea acţiunii civile  
  30. Instanţa competentă cu judecarea cererilor prin care se solicită conversiunea pedepsei unice aplicată într-un alt stat prin cumul aritmetic  
  31. Literatura patristică . Gânditorii Evului Mediu şi ai Renaşterii despre criminalitate.  
  32. Perspective privind cooperarea poliţienească şi cooperarea judiciară în materie penală, în lumina tratatului de la Lisabona  
  33. Consideraţii privind unele conexiuni între spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism  
  34. Consideraţii despre violenţa intrafamilială  
  35. Atitudini sociale privind riscul în trafic  
  36. Mecanisme psihice determinante pentru comiterea de infracţiuni  
  37. Descifrarea inscripţiilor murale medievale. contribuţii criminalistice  
  38. Psihiatria şi criminalitatea extremă  
  39. Studii de caz în domeniul abuzului sexual comis în familie  
  40. Crimă organizată. consideraţii privind grupul infracţional organizat  
  41. Gestul suicidar din perspectiva patologiei criminogene  
  42. Studiu privind dispariţiile de minori înregistrate în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2008  
  43. Importanţa caracteristicilor de limbaj în identificarea autorului unui text  
  44. O privire în viitor: tendinţele investigaţiei criminalistice la nivel european  
  45. Zgomote şi metode de diminuare a zgomotelor pe procesul comunicării  
  46. Tactica efectuării percheziţiei şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri  
  47. Înlăturarea probei ilegal obţinute. studiu de caz  
  48. Rolul expertizelor criminalistice în cazul fraudelor referitoare la un imobil din patrimoniu  
  49. Relaţia microurmă/întreg stabilită prin metode spectrometrice moderne şi formularea concluziei expertizelor fizico-chimice criminalistice  
  50. Stresul cronic la magistraţii de la ÎCCJ  
  51. Evoluţia victimelor infracţiunilor comise, în familie, în perioada 2005-semestrul I al anului 2007  
  52. Avem criminalitatea pe care nu vrem să o prevenim  
  53. Implicarea comunicării interpersonale ca suport al consilierii de carieră, în contextul reintegrării în comunitate a deţinuţilor  
  54. Forme de manifestare ale criminalităţii feminine în românia  
  55. Baza de date a sistemului penitenciar ca sursă de analiză a infracţionalităţii săvârşite de minori şi tineri, în perioada 1999-2008  
  56. Ateliere de muncă în folosul comunităţii în românia, plecând de la experienţă elveţiană  
  57. Repere de probaţiune în dreptul comparat    
  58. Tactica identificării şi valorificării probelor genetice din scena infracţiunilor    
  59. Pornografia copiilor pe internet    
  60. Aspecte privind procedura de judecată a contestaţiei în anulare în reglementarea procesual penală  
  61. Procedura necontencioasă  
  62. Soluţionarea laturii civile în recurs  
  63. Tăierea de arbori nemarcaţi de către proprietarii de păduri private. Infracţiune sau contravenţie silvică?  
  64. O privire în viitor : tendinţele investigaţiei criminalistice la nivel european  
  65. Aspecte specifice privind examinarea şi interpretarea urmelor criminalistice pentru identificarea victimelor unor crime săvârşite în timpul represiunii comuniste  
 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.